Władze OSP Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 27 stycznia 2012 13:46

 

Zarząd OSP :   2021 - 2026

1. Pokora Zdzisław                            -  Prezes

2. Dawid Adam                     -  Wiceprezes - Naczelnik

3. Gut Jerzy                                        -  Wiceprezes

4. Olk Jarosław                                  -  Skarbnik

5. Suchecki Mariusz                           -  Sekretarz

6. Tabaka Adam                                 -  Gospodarz

7. Kurzac Karolina                              -  Kronikarz

Komisja  Rewizyjna :

 

1. Giers Zdzisław                      -  Przewodniczący

2. Kuzia Bartłomiej          -  Z-ca przewodnoczącego

3. Olkowska Natalia                        -  Sekretarz

-------------------------------------------------------------

 

 

Zarząd OSP :   2016 - 2021


1. Pokora Zdzisław                            -  Prezes

2. Pokora Tomasz                     -  Wiceprezes - Naczelnik

3. Gut Jerzy                                        -  Wiceprezes

4. Tabaka Adam Jan                  -  Z-ca Naczelnika

5. Chorążewicz Dorota                     -  Skarbnik

6. Suchecki Mariusz                           -  Sekretarz

7. Gut Henryk                                     -  Gospodarz

8. Zawalich Diana                               -  Kronikarz

 

Komisja  Rewizyjna :

 

1. Giers Zdzisław                      -  Przewodniczący

2. Murach Kazimierz                -  Sekretarz

3. Tyc Leszek                            -  Członek


-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zarząd OSP :   2011 - 2016


1. Pokora Zdzisław                            -  Prezes

2. Olk Jarosław                           -  Wiceprezes-naczelnik

3. Tabaka Adam, Jan                        -  Wiceprezes

4. Deptuła Karol                                -  Gospodarz

5. Murach Piotr                                 -  Sekretarz

6. Tabaka Dorota                              -  Skarbnik

7. Zawalich Diana                             - Kronikarz

 

 

Komisja Rewizyjna:


1. Giers Zdzisław                             -  Przewodniczący KR

2. Gut Henryk                                   -  Sekretarz KR

3. Tyc Leszek                                   -  Członek KR

 

 

 


 

 

 


Zarząd OSP :   2006 - 2011


1. Pokora Zdzisław                            -  Prezes

2. Parzych Henryk                             -  Wiceprezes-naczelnik

3. Gut Henryk                                    -  Wiceprezes

4. Gut Stanisław                                -  Gospodarz

5. Tabaka adam, Jan                        -  Sekretarz

6. Giers Zdzisław                              -  Skarbnik

7. Pokora Agata                      - Kronikarz - 2009 - 2010r

 

Komisja Rewizyjna:


1. Murach Kazimierz                             -  Przewodniczący KR

2. Dawid Henryk                                   -  Sekretarz KR

3. Olk Jarosław                                      -  Członek KR

 

 

----------------------------------------------------------------------

 

Zarząd OSP Gleba - 2001-2006

 

Pokora Zdzisław       -      Prezes

Parzych Henryk     -     Wiceprezes Nacz.

Lemański Mieczysław     -    Gospodarz

Pijanowski Sławomir     -    Sekretarz

Murach Kazimierz     -      Skarbnik

 

Komisja Rewizyjna

 

Tabaka Czesław     -      Przewodniczący

Dawid Henryk      -      Z-ca Przewodniczącego

Gut Stanisław      -      Sekretarz

 

---------------------------------------------------------------------

 

Zarząd OSP Gleba   -    1998-2001


Pokora Zdzisław      -      Prezes

Parzych Henryk      -     Wiceprezes Nacz.

Lemański Mieczysław     -     Gospodarz

Pijanowski Sławomir     -     Sekretarz

Murach Kazimierz     -     Skarbnik


Komisja Rewizyjna


Tabaka Czesław     -     Przewodniczący

Dawid Henryk     -     Z-ca Przewodniczącego

Gut Stanisław     -     Sekretarz

 

----------------------------------------------------------------------

 

Zarząd OSP Gleba    -    1996-1997


Giers Henryk     -     Prezes

Parzych Henryk     -     Wiceprezes Nacz.

Lemański Mieczysław     -     Gospodarz

Pijanowski Sławomir     -     Sekretarz

Murach Kazimierz     -    Skarbnik


Komisja Rewizyjna


Tabaka Czesław     -     Przewodniczący

Dawid Henryk     -     Z-ca Prewodniczącego

Gut Stanisław     -     Sekretarz

 

---------------------------------------------------------------------

 

Zarząd OSP Gleba   -   1991 - 1996


Giers Henryk     -     Prezes

Lemański Mieczysław     -     Wiceprezes Nacz.

Sakowski Stanisław     -     Gospodarz

Parzych Henryk     -     Sekretarz

Gut Stanisław     -     Skarbnik

Pijanowski Sławomir     -     Członek


Komisja Rewizyjna


Pac Stanisław     -     Przewodniczący

Gut Henryk     -     Sekretarz

Gasek Edward     -     Członek

 

---------------------------------------------------------------------

 

Zarząd OSP Gleba   -   1988 - 1991

Giers Henryk     -     Prezes

Lemański Mieczysław     -     Wiceprezes Nacz.

Tabaka Czesław     -     Wiceprezes

Pokora Dariusz     -     Sekretarz

Tabaka Tadeusz     -     Skarbnik

Sakowski Stanisław     -     Z-ca Naczelnika

Pijanowski Sławomir     -     Członek


Komisja Rewizyjna


Pac Stanisław     -     Przewodniczący

Bączek Stanisław     -     Z-ca Przewodniczącego

Rzodkiewski Tadeusz     -     Sekretarz

  

 

 

 

 

Poprawiony: piątek, 07 stycznia 2022 20:21