OSP GLEBA
ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) -------------------- ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) --------------------ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) -------------------- ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) --------------------ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) -------------------- ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) --------------------ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) -------------------- ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) --------------------ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) -------------------- ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) --------------------ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) -------------------- ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) --------------------ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) -------------------- ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) --------------------ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) -------------------- ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) --------------------ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) -------------------- ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) --------------------ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) -------------------- ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) --------------------ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) -------------------- ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) --------------------ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) -------------------- ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) --------------------ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) -------------------- ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) --------------------ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) -------------------- ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) --------------------ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) -------------------- ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) --------------------ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) -------------------- ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) --------------------ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) -------------------- ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) --------------------ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) -------------------- ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH DO WPISYWANIA SIĘ W KSIĘDZE GOŚCI ;) --------------------
Start Zebrania sprawozdawcze
Zebrania sprawozdawcze PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 21 sierpnia 2004 03:11

W dniu 05.02.2010r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Gleba. Na zebranie przybyli przwdstawiciele ZG ZOSP RP z Kadzidła, Wójt Gminy Kadzidło i Starosta Powiatu Ostrołęckiego. W trakcie zebrania w wypowiedziach zaproszonych gości padło wiele ciepłych słów pod adresem naszej jednostki, a także propozycje dotacji na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do nowo otrzymanego samochodu STAR 244.

 

W dniu 11.02.2011 r. o godz. 18 w świetlicy wiejskiej odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Gleba. W zebraniu uczestniczyło 19 druhów OSP Gleba co stanowi ok. 53% wszystkich członków czynnych i honorowych. Na zebranie przybyli zaproszeni goście ZG ZOSP RP w Kadzidle , Wójt Gminy Kadzidło oraz Przewodniczący Rady Gminy w Kadzidle. Podczas zebrania odbyły się wybory ZARZĄDU OSP, KOMISJI REWIZYJNEJ, DELEGATÓW NA ZJAZD GMINNY ZOSP RP I PRZEDSTAWICIELI DO ZARZĄDU GMINNEGO ZOSP RP. W wyniku głosowania dokonano wielu zmian w składzie władz OSP. Szczegółowy wykaz nowych władz w zakładce WŁADZE OSP.

 

Dnia 10.02.2012 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Gleba. Na zebranie przybyło 18 druhów z naszej jednostki. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych. Wójt Gminy p. Dariusz Łukaszewski i Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Płoski. Zarząd Gminny ZOSP RP reprezentowali Prezes dh. Michał Kaczyński, Komendant dh. Zdzisław Parzych i Członek Zarządu dh. Stanisław Gadomski. W trakcie zebrania podjęto Uchwałę o działalności organizacyjno-programowej na rok 2012.

 


Zgodnie z zapowiedzią w dniu 01.02.2013 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Gleba. W zebraniu uczestniczyło 16 druhów z OSP Gleba i 4 gości z Kadzidła - Wójt Gminy p. Dariusz Łukaszewski, Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Płoski, Prezes ZG ZOSP RP w Kadzidle dh. Michał Kaczyński i Prezes Honorowy ZG ZOSP RP w Kadzidle dh. Stanisław Gadomski. Podczas zebrania prezes OSP Gleba Zdzisław Pokora przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2012. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd OSP otrzymał absolutorium od członków zgromadzonych na walnym zebraniu. Podjęto także Uchwałę o działalności organizacyjno-programowej na rok 2013. Zdjęcia w galerii.

 

Dnia 07.02.2014 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Gleba  Na zebranie przybyło 21 druhów w mundurach galowych, co znacznie podkreśliło wizerunek tego spotkania. W zebraniu uczestniczyli także zaproszeni goście: pan Stanisław Kubeł - Starosta ostrołęcki, pan Dariusz Łukaszewski - Wójt Gminy kadzidło, ks. kan. Ryszard Kłosiński - Kapelan strażaków, dh. Michał Kaczyński - Prezes ZOG ZOSP RP, dh. Stanisław Kur - Przew. Rady Gminy, dh. Zdzisław Parzych - Komendant gminny i dh. Stanisław Gadomski - Honorowy Prezes ZOG ZOSP RP. Po sprawozdaniu z działalności, sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej za rok 2013 jednogłośnie udzielono absolutorium dla Zarządu OSP. Podczas zebrania podjęto uchwałę w sprawie pozyskania środków na zakup używanego średniego samochodu pożarniczego w I półroczu tego roku. Drugą pilną sprawą jest naprawa lub modernizacja dachu na budynku remizy. Po części oficjalnej odbył się strażacki poczęstunek dla wszystkich uczestników zebrania.

 

W dniu 06.02.2015 roku  w świetlicy wiejskiej odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Gleba. W zebraniu uczestniczyło 19 druhów z naszej jednostki, a także zaproszeni goście pan Dariusz Łukaszewski - wójt gminy, druh Zdzisław Parzych - komendant gminny i pan Stanisław Kubeł - starosta ostrołęcki. Na zebraniu podsumowano działalność naszej jednostki w roku 2014 i podjęto uchwałę w sprawie działalności programowej na rok 2015, w której zapisano do realizacji wymianę dachu na budynku remizy.

 

Dnia 29.01.2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Gleba. Na zebranie przybyło 20 druhów i 5 gości. Z zaproszonych gości przybyli: Janusz Głowacki - Prezes ZP ZOSP RP w Ostrołęce, Dariusz Łukaszewski - Wójt Gm. Kadzidło, Michał Kaczyński - Prezes ZOG ZOSP RP w Kadzidle, Zdzisław Parzych - Komendant gminny i Stanisław Gadomski - Prezes honorowy ZOG ZOSP RP w Kadzidle. W czasie obrad wybrano nowe władze OSP. W skład Zarządu weszli:  Zdzisław Pokora - Prezes, Jerzy Gut - Wiceprezes, Tomasz Pokora - Wiceprezes-naczelnik, Adam Tabaka - Zastępca naczelnika,  Dorota Chorążewicz - Skarbnik, Mariusz Suchecki - Sekretarz, Kazimierz Murach - Gospodarz,  Diana Zawalich - Kronikarz. Komisja rewizyjna bez zmian.

 

Zgodnie z zapowiedzią dnia 21 lutego 2017r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Gleba. W trakcie zebrania podsumowano działalność społeczną i statutową  za miniony 2016 rok. W działalności bojowej należy podkreślić, że nasza jednostka była dysponowana przez MSK 22 razy do różnych zdarzeń i 22 razy wyjeżdżała, czyli frekwencja 100 %. Przedstawiono także sprawozdanie finansowe za 2016 rok, oraz plan działalności na 2017 rok. Na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi i przyjęto uchwałę programową w sprawie działalności na 2017 rok. Wśród licznie przybyłych druhów, nie zabrakło także przybyłych gości w osobach: starosta Stanisław Kubeł, wójt Dariusz Łukaszewski, prezes ZOG ZOSP RP Michał Kaczyński, komendant gminny Zdzisław Parzych i prezes honorowy ZOG ZOSP RP Stanisław Gadomski. Dziękujemy wszystkim za udział w zebraniu.

 

Dnia 09.02.2018 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP w Glebie. W trakcie obrad przedstawiono sprawozdanie z działalności za 2017 rok i sprawozdanie finansowe. Na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP. Dyskutowano także nad dalszym doposażeniem jednostki w brakujący sprzęt i ochrony osobiste dla strażaków. Jak co roku nie zabrakło także zaproszonych gości wśród których byli: Michał Kaczyński - prezes ZOG ZOSP RP, Zdzisław Parzych - komendant gminny, Dariusz Łukaszewski - wójt Gminy Kadzidło, Stanisław Kubeł - starosta pow. ostrołęckiego. Dziękujemy wszystkim strażakom za liczny udział w zebraniu.

 

Dnia 15.02.2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Gleba. Na zebranie przybyli członkowie zarządu gminnego w składzie: dh. Zdzisław Parzych - komendant gminny, dh. Stanisław Gadomski - członek zarządu gminnego i dh. Jacek Płoski - członek zarządu gminnego. Zebranie przypadło w czasie żałoby narodowej po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego, w związki z tym na początku zebrania minutą ciszy oddano hołd zmarłemu premierowi Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie odbyło się sprawozdanie z działalności za 2018 rok i przedstawiono propozycje działalności na 2019 rok . Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd OSP otrzymał absolutorium. Na koniec podjęto uchwałę o działalności organizacyjno - programowej.

 

Dnia 15.02.2020 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Gleba. Oprócz druhen i druhów z naszej jednostki na zebranie przybyli goście z Kadzidła p. wójt Dariusz Łukaszewski, prezes ZOG ZOSP dh. Michał Kaczyński i komendant gminny dh. Zdzisław Parzych. Zebraniu przewodniczył prezes OSP dh. Zdzisław Pokora, który po otwarciu zebrania poprosił zebranych o uczczenie chwilą ciszy pamięć o dwóch dh. Stanisław Dawid i Przemysław Grala, którzy odeszli na wieczną służbę w 2019roku. Cześć ich pamięci ! Następnie zebranie przebiegało w/g ustalonego porządku. W trakcie zebrania wręczono odznaczenia dla następujących druhów: Adam Tabaka - Srebrny Medal, Jarosław Olk - Brązowy medal i odznaki Za Wysługę Lat: Stanisław Gut - 45, Jarosław Olk - 15, Leszek Tyc - 10, Krzysztof Dawid - 10, Mariusz Suchecki - 10, Wojciech Gleba - 5. Na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP. W dalszej części dyskutowano nad planowanymi zakupami i inwestycjami w 2020 roku, co zapisano do realizacji w uchwale nr 1, którą przyjęto jednogłośnie. Przyjęto także uchwałę nr 2 w sprawie nadania tytułu Członek Honorowy dla dh. Zdzisław Giers i  dh.Tadeusz Tabaka. Zebranie zakończono przy kawie i herbacie.


Dnia 30.07.2021 roku po przerwie Covidowej odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Gleba. W zebraniu uczestniczyli druhny i druhowie z naszej jednostki, a także przybyli goście: Wójt gminy - Dariusz Łukaszewski, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP - dh Michał Kaczyński i Komendant gminny - dh Zdzisław Parzych. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności za 2020 rok i przyjęto plan działalności na 2021 rok. Następnie odbyły się wybory nowych władz na następną kadencję. Po wyborach nowy Zarząd przedstawia się następująco: Prezes - Zdzisław Pokora, W-ce prezes - Jerzy Gut, Naczelnik - Adam Dawid, Skarbnik - Jarosław Olk, Sekretarz - Mariusz Suchecki, Gospodarz - Adam Tabaka, Kronikarz - Karolina Kurzac. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący - Zdzisław Giers, Z-ca przewodniczącego - Bartłomiej Kuzia, Sekretarz - Natalia Olkowska. Dziękujemy staremu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za współpracę, a nowo wybranym gratulujemy i życzymy owocnej współpracy.

 

W dniu 25.02.2022 roku odbyło sie zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Glebie. W gronie licznie przybyłych druhen i druhów, nie zabrakło także gości w osobach: Pan wójt - Dariusz Łukaszewski, Pani radna - Ewa Szurnicka i Komendant gminny dh Zdzisław Parzych. Po otwarciu zebrania przez prezesa Zdzisława Pokorę uczczono chwilą ciszy pamięć o druhach, którzy odeszli na wieczną służbę w minionym roku, a także pamięć o ofiarach tej bezsensownej wojny, która rozpoczęła się właśnie na Ukrainie zaatakowanej przez Rosję. W dalszej części omawiano sprawy zrealizowane w 2021 roku i przyjęto plan działań na 2022 rok. Po zakończeniu części oficjalnej zebranie zakończono dyskusją przy kawie i herbacie. Dziękuję wszystkim za przybycie i uczestnictwo w zebraniu. Prezes OSP Gleba.


 

   


Poprawiony: sobota, 26 lutego 2022 15:05
 
Copyright © 2023 OSP GLEBA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Joomla 1.5 themes
Joomla 1.5 themes, business web hosting.

Losowa fotka

Linki

Gmina Kadzidło
Gmina KadzidłoZSOP RP
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RPOSP Kadzidłowww.moja-ostroleka.plTygodnik Ostrołęckistat4u